Prosazujeme, na dobrovolné a nezavisle bázi, zrušení produkce a spotřeby zvířecího masa po celém světě, která znamená zákaz výrobků, které pocházejí z lovu, rybolovu a chovu, protože vyžadují vykořisťování, utrpení a smrt vnímajících bytostí.