Αυτή η ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί από ένα μικρό ανεξάρτητο γκρουπ εθελοντών ακτιβιστών και προωθεί την απαίτησή μας για την κατάργηση της παραγωγής και κατανάλωσης κρέατος