Działając niezależnie i na zasadach wolontariatu, promujemy ideę zniesienia produkcji i konsumpcji mięsa na całym świecie. Oznacza to prohibicję produktów pochodzących z myślistwa, rybołówstwa oraz hodowli, ponieważ oznaczają one wyzysk, ból oraz śmierć istot czujących.